Search Diamond Municipal Court Cases in Newton County, Diamond, MO

Diamond Municipal Court Contact Details, Newton, Missouri

Court Name: Diamond Municipal Court
State: Missouri
County: Newton
Type: Municipal Courts
Address: PO Box 8, Diamond, MO 64840
Phone Number: 417-325-4220
Fax Number: 417-325-7112
Diamond Municipal Court is located in Newton county in Missouri. The court address is PO Box 8, Diamond, MO 64840. The phone number for Diamond Municipal Court is 417-325-4220 and the fax number is 417-325-7112.