Washington County District Court, Kansas

Washington County District Court, Kansas

Court Name: Washington County District Court
State: Kansas
County: Washington
Type: District Courts
Address: 214 C Street, Washington, KS 66968
Phone Number: 785-325-2381
Fax Number: 785-325-2557
Washington County District Court is located in Washington county in Kansas. The court address is 214 C Street, Washington, KS 66968. The phone number for Washington County District Court is 785-325-2381 and the fax number is 785-325-2557.