Search Miami-Dade County Miami Beach District Court Cases in Miami-Dade County, Miami Beach, FL

Miami-Dade County Miami Beach District Court Contact Details, Miami-Dade, Florida

Court Name: Miami-Dade County Miami Beach District Court
State: Florida
County: Miami-Dade
Type: Miami-Dade County Courts
Address: 1130 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139
Phone Number: 305-275-1155
Miami-Dade County Miami Beach District Court is located in Miami-Dade county in Florida. The court address is 1130 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139. The phone number for Miami-Dade County Miami Beach District Court is 305-275-1155.