Search San Luis Obispo County Superior Court - Juvenile Services Center Cases in San Luis Obispo County, San Luis Obispo, CA

San Luis Obispo County Superior Court - Juvenile Services Center Contact Details, San Luis Obispo, California

Court Name: San Luis Obispo County Superior Court - Juvenile Services Center
State: California
County: San Luis Obispo
Type: Superior Courts
Address: 1065 Kansas Avenue, San Luis Obispo, CA 93408
Phone Number: 805-781-5164
San Luis Obispo County Superior Court - Juvenile Services Center is located in San Luis Obispo county in California. The court address is 1065 Kansas Avenue, San Luis Obispo CA 93408. The phone number for San Luis Obispo County Superior Court - Juvenile Services Center is 805-781-5164.